• herb
 • herb

Aktualności SPPK Sp.z o.o.

II Turniej o Puchar Prezesa SPPK

W środę 13 grudnia rozegrany został finał II Turnieju o Puchar Prezesa SPPK. Turniej rozgrywany był w dwóch konkurencjach – tenis stołowy i bilard.

Zgłoszeni zawodnicy(łącznie 11 uczestników) rozegrali w dwóch grupach eliminacje toczone jednocześnie w obu dyscyplinach. Mecze rozgrywane były w listopadzie i grudniu.

Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy stworzyło czwórkę finalistów.  Zmierzyli się oni w finałowej rozgrywce w formule każdy z każdym do pięciu zwycięstw.

Po wyrównanej i zaciętej walce doszło do rozstrzygnięcia.

Zwycięzcami II Turnieju o Puchar Prezesa SPPK zostali:

 1. Zbigniew Zieliński
 2. Jarosław Witt
 3. Paweł Gucma
 4. Bartosz Kulig

Finaliści otrzymali z rąk prezesa SPPK Kazimierza Trzcińskiego okolicznościowe puchary oraz nagrody finansowe.


Nowy holownik w SPPK

Niebawem nasz tabor wzbogaci się o nowy holownik.

Stary Ikarus o numerze 743, służący nam przez wiele ostatnich lat jako pogotowie techniczne, zastapi specjalistyczny pojazd pomocy drogowej marki IVECO.

Auto właśnie opuszcza szeregi duńskiej armii i wkrótce dotrze do Polic.


Dodatkowe miliony z RPO dla SPPK na koniec roku.

30.12.2015

We wtorek 29 grudnia 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie transportu. W uroczystym spotkaniu, obok gospodarza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza wzięli udział: Piotr Krzystek - Prezydent Szczecina, Krzysztof Putiatycki - Prezes SPA Klonowica, Krystian Wawrzyniak - Prezes spółki Tramwaje Szczecińskie oraz Kazimierz Trzciński prezes SPPK.

Wśród podpisanych umów, była również umowa ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym z Polic. W jej ramach zwiększone zostało dofinansowanie dla projektu "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. etap II" do 3,5 mln złotych.

Pierwotna umowa zawarta została w październiku tego roku i opiewała na kwotę 1 mln dofinansowania. W wyniku ostatecznego rozliczenia RPO uwolniły się dodatkowe 2,5 mln zł, o które zwiększono dofinansowanie dla projektu SPPK.

"To koniec wielkiej przygody ze środkami w ramach RPO na lata 2007-2013. Podpisujemy właśnie ostatnie z 1700 umów, dzięki którym w naszym regionie zrealizowano inwestycje za kwotę 6,856 mld zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 3,6 mld zł." - podsumował Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

"Dzięki środkom unijnym w ramach RPO od 2011 r. kupiliśmy łącznie 22 autobusy - 13 autobusów Solaris i 9 marki MAN. Wszystkie są niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb pasażerów niepełnosprawnych.

Kolejne środki z RPO z perspektywy 2014-2020 i środki własne Spółki pozwolą nam w roku 2016 kupić przynajmniej 5 nowych autobusów." - Kazimierz Trzciński, prezes SPPK

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. od 2010 roku do września 2015 roku zrealizowało dwa projekty pn. "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. - etap I i etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działania 6.4 "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

Całkowita wartość obydwu projektów wyniosła 25.745.768,85 zł, z czego Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 13.335.690 zł. W ramach projektu zakupionych zostało łącznie 22 nowych autobusów.


SPPK szkoli pracowników

08.12.2015

Podnoszenie kwalifikacji oraz budowanie dobrych relacji z odbiorcami usług Spółki. Te dwa cele przyświecały Spółce przy organizacji szkoleń dla kierowców, konduktorów i dyspozytorów. Wymienieni pracownicy mają bezpośredni kontakt z pasażerami, stąd pomysł, by skierować szkolenia do tej konkretnej grupy pracowników.

Dzięki wsparciu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego dystrybutorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizowano dwa szkolenia:

Szkoleniem objęta została grupa 47 pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia(takie były wytyczne KFS).

Decydując się na przeszkolenie właśnie tej grupy pracowników, kierowaliśmy się dwiema przesłankami. Po pierwsze młodsi kierowcy mieli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi pasażerów podczas kursów na kwalifikację wstępną. Starsi kierowcy takich szkoleń nie przechodzili.

Po drugie, wsparcie z KFS w roku 2015 skierowane jest do pracowników w wieku 45+. Docierają do nas informacje, że w roku 2016 nie będzie już ograniczenia wiekowego, planujemy więc dokończenie tych szkoleń w przyszłym roku.

Szkolenia odbywają się na terenie SPPK, prowadzone są w małych grupach. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia. 
Spółka uzyskała wsparcie finansowe na organizację szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów.

Grzegorz Ufniarz
Rzecznik Prasowy SPPK
Kierownik Działu Przewozów


Mikołajki dla dzieci pracowników Spółki

28.11.2015

W sobotę 28 listopada w świetlicy SPPK zorganizowane zostały mikołajki dla dzieci pracowników Spółki.

Dzieci przyjechały do siedziby Spółki specjalnym autobusem, który prowadził pomocnik Mikołaja. Potem animatorzy teatralni ze szczecińskiej Kompanii Marzeń zorganizowali dla nich zabawy, konkursy mikołajkowe. Była bitwa na śnieżki, wybuchowe balony, konkursy wokalne i słodki poczęstunek. Zwieńczeniem imprezy były wielkie paczki z prezentami dla dzieci, które wręczał Mikołaj.

W imprezie wzięło udział 32 dzieci pracowników SPPK w wieku od 3 do 12 lat. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków funduszu socjalnego SPPK.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”

16.10.2015

W dniu 16.10.2015 w siedzibie Spółki odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”

W uroczystości wzieli udział:

 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Władysław Diakun – Burmistrz Polic
 • Kazimierz Trzciński – Prezes Zarządu SPPK SP. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 roku do września 2015 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 11.513.531,85 zł. Jak dotąd Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł.

Projekt przewiduje maksymalną kwotę dofiansowania na poziomie niemal 8 mln złotych.

W ramach projektu zakupionych zostało łącznie 9 nowych autobusów niskopodłogowych, 6 przegubowych i 3 solowe(2012 rok – 4 autobusy, 2013 r. – 2 autobusy, 2014 r. – 3 autobusy)

W trakcie podpisywania umowy Marszałek Województwa zadeklarował, że gdy tylko pojawią się kolejne wolne środki z oszczędności w realizacji działania 6.4, trafią one do SPPK aż do uzyskania wnioskowanej przez Spółkę kwoty.

Autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych, wyposażone w całopojazdową klimatyzację oraz spełniające najwyższe normy emisji spalin EEV i Euro 6. Dostawcą autobusów wyłonionym w przetargach jest firma MAN.

Finał II Turnieju Bilardowego o Puchar Prezesa SPPK.

15.12.2015

We wtorek 15 grudnia 2015 roku, na terenie bazy Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. rozegrany został finał II Turnieju Bilardowego o Puchar Prezesa SPPK.

Turniej rozgrywany był przez cały listopad. Wzięło w nim udział 18 pracowników Spółki. Z fazy kwalifikacyjnej wyłonionych zostało czterech finalistów, którzy rozegrali między sobą walkę o zwycięstwo. Grano w systemie każdy z każdym.

Oprócz nagrody głównej - Pucharu Prezesa SPPK finaliści otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Za pierwsze - miejsce cyfrowy aparat fotograficzny, za drugie - głośnik multimedialny, za trzecie - dysk zewnętrzny, za czwarte-zestaw głośników komputerowych.

Po zaciętych zmaganiach ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:

 • I miejsce – Jarosław Witt
 • II miejsce – Wojciech Wiśniewski
 • III miejsce – Jerzy Soboń
 • IV miejsce – Marek Kaczerski

Spółka od lat dba o zaplecze socjalne dla pracowników.

Kierowcy mają do dyspozycji stół bilardowy, piłkarzyki, stół do ping-ponga, maszynę do gry w dart. Pracownicy mogą tez korzystać z bardzo dobrze wyposażonej siłowni i sauny. Coraz mocniej organizujemy tez rywalizację. Turniej bilardowy odbył się już po raz drugi. Rozegrano tez zawody w tenisie stołowym.

W roku 2016 planujemy rozegrać mini igrzyska dla pracowników, gdzie do kwalifikacji generalnej liczyć się będą wyniki zawodów w tenisa stołowego, bilarda i darta. Wszystko po to, by pracownicy mieli możliwość, w wolnym czasie, relaksować się i odpoczywać w aktywny sposób.


Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl