• herb
  • herb

Biuro Rzeczy Znalezionych

Procedura postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego należącymi do SPPK Sp. z o.o.

SPPK Sp. z o. o. przyjmuje rzeczy znalezione tylko w autobusach należących do Spółki

Adres:
72-010 Police, ul. Fabryczna 21, pok. 34
tel. 91 420 15 72

Przyjmowanie rzeczy odbywa się codziennie przez całą dobę.

Procedura postępowania z rzeczami znalezionymi:

  1. Wszystkie rzeczy znalezione w autobusach SPPK są przekazywane do dyspozytora, a następnie, po upływie trzech dni, jeżeli po rzecz nie zgłosi się właściciel, do Starosty Polickiego.
  2. Osoba poszukująca rzeczy zgubionej w autobusie w dniu, w którym zgubiła rzecz może skontaktować się z dyspozytorem SPPK (przez całą dobę) nr tel. 91 420 15 72
  3. W przypadku znalezienia rzeczy wymagających pozwolenia (broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport) dyspozytor niezwłocznie oddaje te rzeczy najbliższej jednostce organizacyjnej Policji (Powiatowa Komenda Policji w Policach).
  4. W przypadku odmowy odebrania znalezionych rzeczy, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 100 zł, przez Starostę Polickiego, rzeczy są niszczone.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl