• herb
  • herb

Polityka prywatności w SPPK Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka "Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o." z siedzibą ul. Fabryczna 21, 72‑010 Police.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacją umów zawartych z Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o., a także w związku ze świadczeniem przez Administratora usług przewozowych i transportowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  4. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
pobierz KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl