• herb
 • herb

Aktualne ogłoszenia przetargowe

- w chwili obecnej brak aktualnych ogłoszeń przetargowych -

Archiwum ogłoszeń

29.11.2018 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 29.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWAYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW OPRAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

09.01.2019 OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 09.01.2019 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym::

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 08.02.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna).
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


06.11.2018 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH / UNIEWAŻNIONY +

Police, dnia 06.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWAYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW, ZADAŃ KONDUKTORSKICH ORAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

13.09.2018 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 13.09.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

23.07.2018 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 23.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

- termin składania ofert: 07.09.2018 godz. 11:00
- otwarcie ofert nastąpi: 07.09.2018 o godz. 11:15 

07.06.2018 Oferta sprzedaży używanych autobusów miejskich +

Police 07.06.2018

OFERTA SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Informujemy, że SPPK Sp. z o.o. posiada na sprzedaż - na koniec czerwca 2018 - pięć autobusów miejskich

 1. autobus przegubowy MAN NG-313 (A23)
  nr rej. ZPL 27056 rocznik 2003 (nr ewid. 756) stan licznika 1 281 503 km
 2. autobus trzy osiowy 15m MAN NL-313 (A21)
  nr rej ZPL 25124 rocznik 2002 (nr ewid. 3024) stan licznika 1 012 202 km
  zostanie on częściowo zdekompletowany-potrzebny będzie do niego holownik
 3. autobus pojedynczy 12m MAN NL-223 (A21)
  nr rej. ZPLF393 rocznik 2000 (nr ewid. 3018) stan licznika 1 439 333 km
 4. autobus pojedynczy 12m MAN NL-313 (A21)
  nr rej. ZPL 04644 rocznik 1999 (nr ewid. 3033) stan licznika 1 219 625 km
 5. autobus pojedynczy 12m MAN NL-262 (A21)
  nr rej. ZPL 19527 rocznik 2000 (nr ewid. 3036) stan licznika 1 281 503 km

Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 22.06.2018 do godz. 11.00 w pok. 113 u p. Janusza Kulig tel. 603736020 lub przesłać na adres e-mail: j.kulig@sppk.pl

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

04.06.2018 Wymiana opraw oświetlenia sufitowego świetlówkowego na oprawy ledowe +

Police 04.06.2018

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

„Wymiana opraw oświetlenia sufitowego świetlówkowego na oprawy ledowe Tytan LED 70 W o strumieniu świetlnym 10900 lm szt. 144 w części warsztatowej B w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21”

Zamówienie obejmuje również:

 • pomiar oświetlenia po wymianie lamp,
 • utylizację starych lamp,
 • ewentualne dostosowanie mocowania do nowych lamp.
 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 30.07.2018 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto,   okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 15.06.2018r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2018r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)
15.05.2018 Sukcesywna dostawa opon nowych oraz ich regeneracja +

Police 15.05.2018

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY OPON NOWYCH ORAZ ICH REGENERACJI

 1. Oferty należy złożyć do dnia 30.05.2018 do godz. 11.00 w siedzibie Spółki, pok. 107 (I piętro)
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 o godz. 11.15 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna)
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
20.04.2018 Wymiana pokrycia dachu (termomodernizacja) budynku administracyjnego i łącznika w SPPK Sp. z o.o w Policach przy ul. Fabrycznej 21 +

Police, dnia 20.04.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU      

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne, o wrtości zamówienia poniżej kwot określanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, na:

"Wymianę pokrycia  dachu  (termomodernizacja) budynku administracyjnego i łącznika w SPPK Sp. z o.o w Policach przy ul. Fabrycznej 21".

09.04.2018 Na sprzedaż: oprawy uliczne Philips, szyby przednie do autobusów MAN, wiertarka kolumnowa +

Police 09.04.2018

SPPK SP. Z O.O. POSIADA DO SPRZEDAŻY:

 1. Oprawy uliczne Philips SGP340 SON-T150W (z X 2013r.) szt. 18 - cena 320zł brutto/szt. - całość do negocjacji
 2. Szyby przednie (1 kpt.) do aut. MAN NG 312 lub NL 222 (A 11, A 10)
  • lewa nr katalogowy 81.75101-0945,
  • prawa nr katalogowy 81.75101-0946
  cena 550zł brutto/szt. - całość do negocjacji
 3. Wiertarka kolumnowa typ BS-40 rok produkcji 1984 - cena 6 200zł brutto - do negocjacji
04.04.2018 Malowanie pomieszczeń warsztatowych części B w SPPK Sp. z o.o. w Policach +

Police, dnia 04.04.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU      

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

"Malowanie pomieszczeń warsztatowych części B w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

 1. Rodzaj zamówienia: roboty ogólnobudowlane
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Opisem robót do wykonania
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 30.04.2018 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto,   okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2018r o godz. 11:15 w siedzibie Spółki pok.101- (sala konferencyjna) oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
27.11.2017 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 27.11.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

18.10.2017 SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK SPÓŁKA Z O.O. +

Police, dnia 18.10.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK
SPÓŁKA Z O.O.

28.09.2017 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 28.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

12.09.2017 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 12.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

11.05.2017 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENRACJA +

Police, dnia 11.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

02.05.2017 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CZĘŚCI A +

Police, dnia 02.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku warsztatowym części A w SPPK Sp. z o.o. przy ulicy Fabrycznej 21 w Policach.

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Opisem Wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 14.07.2017 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy.
  Należy ją złożyć w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz.11:00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020, pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2017r o godz. 11:15 w siedzibie Spółki pok.101 - (sala konferencyjna).
12.04.2017 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH CZĘŚCI A +

Police, dnia 12.04.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych części A w SPPK Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Projektem Wykonawczym
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 31.05.2017 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2017r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)
 7. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
06.04.2017 Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu +

Police, dnia 06.04.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonywanie funkcji inżyniera Kontraktu

w ramach projektu pod nazwą "Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego"

Pliki do pobrania

Zaproszenie

13.01.2017 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 13.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

24.10.2016 Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych +

Police, dnia 24.10.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

09.09.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 09.09.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

10.08.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW
- U N I E W A Ż N I O N Y - +

Police, dnia 10.08.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

10.06.2016 Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów +

Police, dnia 10.06.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów, nad parkingiem autobusów solowych i wyjazdu z myjni z połączeniem z istniejącą ścieżką komunikacyjną w Policach przy ul. Fabrycznej 21

25.04.2016 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI +

Police, dnia 25.04.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI ORAZ ROZBIÓRKĘ KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ (BEZ PRZYŁĄCZA CO i WYPOSAŻENIA WARSZTATU).

15.03.2016 DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH +

Police, dnia 15.03.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWĘ CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O

15.03.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENERACJA +

Police, dnia 15.03.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

23.10.2015 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 23.10.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

15.09.2015 WYKONANIE W RAMACH REMONTU NAWIERZCHNI BETONOWEJ ŚCIEŻEK KOMUNIKACYJNYCH POMIĘDZY PARKINGAMI AUTOBUSÓW +

Police, dnia 15.09.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

WYKONANIE W RAMACH REMONTU NAWIERZCHNI BETONOWEJ ŚCIEŻEK KOMUNIKACYJNYCH POMIĘDZY PARKINGAMI AUTOBUSÓW NA TERENIE ZAJEZDNI SPPK W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21

14.09.2015 REMONT BUDYNKU STACJI PALIW +

Police, dnia 14.09.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. z Policach zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na zadanie:

REMONT BUDYNKU STACJI PALIW SPPK W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21

18.08.2015 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 18.08.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

15.06.2015 DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO - OLEJU NAPĘDOWEGO +

Police, dnia 15.06.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWY PALIWA PŁYNNEGO - OLEJU NAPĘDOWEGO NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

03.06.2015 Obsługę nośników reklam będących w posiadaniu SPPK +

!!! UWAGA !!!
Termin składania ofert przedłużony do 30.06.2015 do godz. 12:00

Police, 03.06.2015

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na obsługę nośników reklam będących w posiadaniu Spółki w zakresie:

 1. pośrednictwa w sprzedaży ekspozycji reklam zewnętrznych na tyłach autobusów (reklama na tylnej szybie, reklama na całym tyle autobusu „full back”)
 2. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i wykorzystanie w autobusach specjalnych ramek do eksponowania plakatów, afiszów, ogłoszeń o rozmiarze minimum A3.
 3. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i wykorzystanie w autobusach specjalnych rączek do eksponowania reklam niestandardowych(fakultatywnie) SPPK posiada 57 autobusów (od dnia 01.10.2015 roku będzie posiadać 58 autobusów). Na trzech autobusach znajdują się reklamy na potrzeby Spółki i te autobusy nie podlegają niniejszemu postępowaniu do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z ekspozycji reklam Spółki. W 10 autobusach zamontowane są elektroniczne monitory reklamowe, na których prowadzona jest już działalność reklamowa. Umowy na ekspozycję reklam zawarte przed rozpoczęciem niniejszego postępowania ofertowego, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

Zadania Oferenta:

 1. W sferze reklam zewnętrznych zadaniem Oferenta będzie pozyskiwanie klientów, którzy będą chcieli zakupić ekspozycję reklamy, prowadzenie z klientami uzgodnień, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do podpisania umowy przez SPPK na ekspozycję reklamy zgodnie z cennikiem SPPK(w załączeniu), obsługa klienta na czas obowiązywania umowy, dopilnowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia umów na ekspozycję reklam. Za powyższe czynności, Oferent otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji od kwoty sprzedaży ekspozycji reklam. Prowizja wynosić będzie 20% kwoty netto zapłaconej przez klienta i rozliczana będzie miesięcznie.
 2. W sferze reklamy wewnątrz autobusów zadaniem Oferenta będzie prowadzenie działalności reklamowej i sprzedaż powierzchni nośników zainstalowanych wewnątrz autobusu. SPPK dopuszcza ekspozycję reklam wewnątrz autobusów tylko na specjalnych ramkach, służących do wielokrotnego umieszczania plakatów, afiszy, ogłoszeń. Oferent sam zakupi i zamontuje ramki do ekspozycji reklam(plakatów, afiszów) o rozmiarze minimum A3. Określenie rodzaju, jakość i ilość ramek, formy montażu i sam montaż odbywać się będą we współpracy i pod nadzorem SPPK. Zamontowane nośniki będą własnością Oferenta i służyć będą prowadzeniu działalności reklamowej przez Oferenta. SPPK zakłada, że ilość ramek w jednym autobusie nie może być większa, niż:
  W autobusach przegubowych, 26 sztuk, (18 metrowe) - maksymalnie 8 ramek
  W autobusach 15 metrowych, 5 sztuk – maksymalnie 6 ramek
  W autobusach 12 metrowych, 26 sztuk – maksymalnie 6 ramek(od 01.10.2015 –27 szt.)
  Zamontowane ramki nie mogą ograniczać widoczności pasażerom, ich sposób zamontowania nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Sposób zamontowania ramek nie może powodować ograniczenia w dostępie do elementów i podzespołów autobusu oraz ograniczać sposoby utrzymania czystości w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane ramki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim ramek.
  Czynsz naliczany będzie za wszystkie autobusy, niezależnie, czy Oferent zamontuje w nich ramki.
 3. Fakultatywnie Oferent może prowadzić dodatkową działalność poprzez montaż i wykorzystanie do eksponowania reklam specjalnych rączek montowanych na poręczach autobusów. Warunki montażu tych nośników uzgodnione zostaną z SPPK przed ich zamocowaniem. Jednak konieczne jest spełnianie warunków dotyczących bezpieczeństwa i estetyki w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane rączki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim rączek. Czynsz naliczany będzie tylko za te autobusy, w których Oferent zamontuje rączki.

Warunki dodatkowe:

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy: 01.07.2015. Okres współpracy – 5 lat.
 2. Naliczanie czynszu, niezależnie od tego, czy Oferent zdoła zamontować nośniki w
  autobusach, rozpocznie się w kolejnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym
  zawarta zostanie umowa, nie wcześniej jednak niż od sierpnia 2015 roku.
 3. Forma prowadzenia działalności reklamowej, treści eksponowane na nośnikach należących do Oferenta nie mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą godzić w dobro osób trzecich, nie mogą naruszać dobrego imienia SPPK oraz właścicieli Spółki – Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin.
 4. Oferent nie ma prawa oczekiwać od SPPK kierowania autobusów z reklamą wewnętrzną lub zewnętrzną na konkretne trasy lub w konkretne rejony. Autobusy będą ekspediowane
  zgodnie z wymaganiami zleceniodawców SPPK oraz interesem Spółki.
 5. SPPK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi zawierać: dane podmiotu składającego ofertę(nazwa firmy, adres w tym adres do korespondencji, numery nip, regon, krs, dane kontaktowe), oferowaną cenę czynszu miesięcznego za autobus z ramkami i odrębnie za autobus z rączkami.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SPPK w terminie do dnia 22 czerwca 2015 roku do godziny 9:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie zapytania, prośby o wyjaśnienie zasad, wnioski lub propozycje zmian należy kierować do pracownika SPPK - Grzegorz Ufniarz tel 91 420 15 66 lub e-mail: ufniarz@sppk.pl

27.02.2015 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENERACJA +

Police, dnia 27.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

16.02.2015 DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH +

Police, dnia 16.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWĘ TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

07.01.2015 OCHRONa OBIEKTÓW I MIENIA SPPK +

Police, dnia 07.01.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl