• herb
 • herb

Aktualne ogłoszenia przetargowe

18.07.2024 ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH +

Police, dnia 18.07.2024 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

ZAKUPU AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

Warunki:

Autobusy muszą być:

 1. jednej marki i tego samego typu
 2. z tego samego rocznika
 3. przegubowe niskopodłogowe
 4. zasilane olejem napędowym (diesel)
 5. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku
 6. zarejestrowane w Polskce
 7. sprawne technicznie
 8. posiadające DR z ważnymi badaniami technicznymi
 9. długość ok. 18m
 10. ilość miejsc siedzących min. 35
 11. całkowita ilość miejsc min. 130 osób
 12. ilośc drzwi - 4

Pisemne oferty wg załaczonego wzoru należy złożyć w siedzibie Spółki ul. Fabryczna 21, 72-010 Police pok. 107 (sekretariak I piętro) lub przesłać na adres mailowy sppk@sppk.pl w terminie najpóźniej do dnia 26 lipca 2024 (piątek) do godz. 12:00.

Termin dostawy autobusów do 2 sierpnia 2024.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Piotr Karliński - tel. 91 420 15 88, kom. 536 998 878.

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


Archiwum ogłoszeń

28.05.2024 OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA SPPK SP Z O.O. +

Police, dnia 28.05.2024 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia 13.06.2024 r. do  godz. 1100 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 13.06.2024 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna) - otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


21.05.2024 Na sprzedaż budynek portierni o wymiarach 2,5x2,5m +

Police, dnia 21.05.2024 r.

OFERTA SPRZEDAŻY BUDYNKU PORTIERNI

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada na sprzedaż:

Budynek portierni o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,5 m - stan dobry.
Odbiór tylko i wyłącznie własnym transportem

Oferty kupna z podaniem ceny brutto za budynek portierni z wyposażeniem, należy złożyć do dnia 29.05.2024 do godz. 11.00 w pok. 113 lub wysłać na e-mail: j.kulig@sppk.pl

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 420 15 64, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

10.01.2024 PRZYŁĄCZA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH
WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ŻELBETOWEJ
KOMPLETNY KONTENER BIUROWY +

Police, dnia 10.01.2024 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

1. Przyłączy instalacji zewnętrznych:
a) wodna de Ø 32 PE o długości 42,7m w terenie zielonym,
b) kanalizacja sanitarna PVC Ø 160 całość 18,88m (wykonanie pod asfaltem 15,15m bezwykopowo),
c) kanalizacja deszczowa PVC Ø 160 7,68m teren zielony.

2. Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej zgodnie z projektem budowlanym.

3. Kontener biurowy kompletny o wymiarach 628cm x 321cm zgodnie z projektem budowlanym, wyposażony w instalacje wewnętrzne oraz:
a) klimatyzator o mocy 3,5kW,
b) grzejnik elektryczne,
c) przepływowy ogrzewacz wody 4kW.

I. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, sanitarne.

II. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej

III. Pożądany termin wykonania zadania: do 30.04.2024 r.

IV. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, termin wykonania od dnia podpisania umowy i okres rękojmi.  Do oferty należy załączyć co najmniej 2 referencje. Należy ją złożyć w terminie do dnia 02.02.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).

V. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020 pok. 113.

VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.02.2024 r. o godz. 11.15 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)

VII. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


10.11.2023 SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK SP. Z O.O. +

Police, dnia 10.11.2023 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ
SPPK SP. Z O.O.

 1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia 01.12.2023 r. do  godz. 1200 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 01.12.2023 r. o godz. 1215 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna).
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


10.11.2023 OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA SPPK SP Z O.O. +

Police, dnia 10.11.2023 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia 30.11.2023 r. do  godz. 1100 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 30.11.2023 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna) - otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


07.11.2023 Sprzedaż 2 używanych autobusów miejskich +

Police, dnia 07.11.2023 r.

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada do sprzedania na w listopadzie 2023 - 2 używane autobusy miejskie:

 1. autobus przegubowy 18 m - SOLARIS URBINO 18
  nr rej. ZPL 26937, rok prod. 2011 (nr ewid. 775), stan licznika: 1 270 088 km, dowód rejestracyjny ważny do 31.01.2024
 2. autobus solowy 12 m - SOLARIS URBIONO 12
  nr rej.  ZPL 28046, rok prod. 2011 (nr ewid. 3046), stan licznika 1 126 435 km, dowód rejestracyjny ważny do 17.04.2024

Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 17.11.2023 do godz. 11.00 w pok. 113.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 420 15 64, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30 - e-mail: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

25.08.2023 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2023 i 2024 +

Police, dnia 25.08.2023 r.

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK 2023 i 2024

07.07.2023 Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 07.07.2023 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie przepisów ustawy ze względu na treść art. 2 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 2 i ust. 4 pkt 4 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dla zamawiających sektorowych) na dostawy pod nazwą:

Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Link do Platformy elektronicznej obsługującej postępowanie:

przejdź do strony ogłoszenia

 

17.05.2023 Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla SPPK Sp. z o.o. na lata 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026 +

Police, dnia 17.05.2023 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w przedmiocie:

Kompleksowego Programu Ubezpieczenia dla Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
na lata 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026.

11.05.2023 Remont kapitalny pomieszczeń umywalni i natrysków w szatni męskiej części warsztatowej w SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 11.05.2023 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

Remontu kapitalnego pomieszczeń umywalni i natrysków w szatni męskiej części warsztatowej w SPPK Sp. z o.o.

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z załączonym Zakresem.
 3. Pożądany termin wykonania zadania: do 31.08.2023 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową, termin wykonania od dnia podpisania umowy i okres rękojmi. Do oferty należy załączyć co najmniej 3 referencje.
  Należy ją złożyć w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel.91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2023 r. o godz. 11.15 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)
 7. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
27.09.2022 Dostawa 4 fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej +

Police, dnia 27.09.2022 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ze względu na treść art. 2 ust 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 4 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dla zamawiających sektorowych) na:

Dostawę 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej

Link do Platformy elektronicznej obsługującej postępowanie:

przejdź do strony ogłoszenia

 

23.11.2022 OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA SPPK SP Z O.O. +

Police, dnia 23.11.2022 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia 9.12.2022 r. do  godz. 1100 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 9.12.2022 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna).
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


23.11.2022 SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK SP. Z O.O. +

Police, dnia 23.11.2022 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ
SPPK SP. Z O.O.

 1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia 9.12.2022 r. do  godz. 1200 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 9.12.2022 r. o godz. 1215 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna).
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


20.10.2022 Sprzedaż zdekompletowanego autobusu miejskiego +

Police, dnia 20.10.2022 r.

OFERTA SPRZEDAŻY ZDEKOMPLETOWANEGO AUTOBUSU MIEJSKIEGO

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada do sprzedania na koniec października 2022 - niesprawne technicznie (zdekomletowany) autobus miejski:

 1. autobus solowy 12 m - SOLARIS URBIONO 12
  nr rej.  ZPL 28045, rok prod. 2011 (nr ewid. 3045), stan licznika 1 147 207 km

Autobus NIESPRAWNY technicznie - ZDEKOMPLETOWANY
Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 27.10.2022 do godz. 11.00 w pok. 113.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Janusz Kulig
tel. 91 420 15 64, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30 - e-mail: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

23.07.2022 Sprzedaż 2 niesprawnych technicznie autobusów miejskich +

Police, dnia 23.07.2022 r.

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada do sprzedania na koniec lipca 2022 - 2 niesprawne technicznie autobusy miejskie:

 1. autobus przegubowy 18 m - SOLARIS URBINO 18
  nr rej. ZPL 26936, rok prod. 2011 (nr ewid. 774), stan licznika: 1 000 713 km, dowód rejestracyjny ważny do 02.08.2022
 2. autobus solowy 12 m - SOLARIS URBIONO 12
  nr rej.  ZPL 28044, rok prod. 2011 (nr ewid. 3044), stan licznika 1 038 394 km, dowód rejestracyjny ważny do 06.11.2022

Autobusy są NIESPRAWNE technicznie.
Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 28.07.2022 do godz. 11.00 w pok. 113.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 420 15 64, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30 - e-mail: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

08.02.2022 Sprzedaż 3 używanych autobusów miejskich +

Police, dnia 08.02.2022 r.

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada do sprzedania na koniec lutego 2022 - 3 autobusy miejskie:

 1. autobus przegubowy 18 m - MAN SG-313 (A75)
  nr rej. ZPL 32370, rok prod. 2005 (nr ewid. 770), stan licznika: 896 074 km, dowód rejestracyjny ważny do 26.05.2022
 2. autobus przegubowy 18 m - MAN  SG-313 (A75)
  nr rej.  ZPL 32371, rok prod. 2005 (nr ewid.771), stan licznika 815 173 km, dowód rejestracyjny ważny do 02.08.2022
 3. autobus przegubowy 18 m  MAN  SG-313 (A75)
  nr rej. ZPL 32372, rok prod. 2005 (nr ewid. 772), stan licznika  780  846 km, dowód rejestracyjny ważny do 27.04.2022

Autobusy są sprawne technicznie.
Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 22.02.2022 do godz. 11.00 w pok. 113.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30 - e-mail: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

05.10.2021 SPRZEDAŻ KSEROKOPIARKI MINOLTA BIZHUB C220 +

Police, dnia 05.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

SPRZEDAŻ KSEROKOPIARKI KONICA MINOLTA BIZHUB C220 WRAZ Z ZAMONTOWANYM FAXEM I TRZEMA NOWYMI TONERAMI CZARNYMI W ZAPASIE.

Całkowita ilość wydruków 685 tys.
Drukarka przez cały okres użytkowania była serwisowana.
Stan techniczny jest b. dobry.

Oferty zakupu proszę składać w terminie do dnia 29.10.2021r. w pokoju 113 lub elektronicznie email: j.kulig@sppk.pl

Osobą do kontaktu jest p. Janusz Kulig tel. 603 736 020.

01.10.2021 ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH +

Police, dnia 01.10.2021 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko–Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 ogłasza przetarg na:

ZAKUP 2 UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

14.09.2021 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2021 i 2022 +

Police, dnia 14.09.2021 r.

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK 2021 i 2022

09.06.2021 PRZETARG NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH - UNIEWAŻNIONY!!! +

Police, dnia 09.06.2021 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

TI.384.1.2021.JK   

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 ogłasza Przetarg na zakup 3-4 sztuk autobusów miejskich używanych, przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym (diesel) wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2009 roku, sprawnych technicznie o:

 • długości ok. 18 m,
 • ilości miejsc siedzących minimum 35,
 • pojemności minimum 130 osób,
 • ilości drzwi-minimum 3.

Pisemne oferty można złożyć w siedzibie Spółki ul. Fabryczna 21, 72- 010 Police pok. 107 (sekretariat I piętro) lub przesłać na adres mailowy sppk@sppk.pl - w terminie najpóźniej do 20 sierpnia 2021 (piątek) do godz.12:00.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Piotr Karliński tel. 91 42 01 588, kom. 536 998 878.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

25.05.2021 Sprzedaż 4 używanych autobusów miejskich +

Police, dnia 25.05.2021 r.

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Szczecińskisko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada do sprzedania na koniec czerwca 2021 - 4 autobusy miejskie:

 1. autobus przegubowy 18 m - MAN  NG-313 (A23)
  nr rej. ZPL 32358, rok prod. 2004, nr ewid. 758), stan licznika: 1 368 426 km
 2. autobus przegubowy 18 m - MAN  SG-313 (A75)
  nr rej.  ZPL 32369, rok prod. 2005, nr ewid.769, stan licznika: 1 025 712 km
 3. autobus solowy 12 m - MAN NL-283 (A21)
  nr rej. ZPL 32329, rok prod. 2004, nr ewid. 3029, stan licznika: 1 324 627 km
 4. autobus solowy 12 m - MAN NL-283 (A21)
  nr rej. ZPL 20496, rok prod. 2006, nr ewid. 3038, stan licznika: 755 703 km

Autobusy są sprawne technicznie.
Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 14.06.2021 do godz. 11.00 w pok. 113

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30 - e-mail: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

12.04.2021 Malowanie zewnętrzne obiektu warsztatowego części B w SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 12.04.2021 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

TI.384.2.2021.JK

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Malowanie zewnętrzne obiektu warsztatowego części B w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21

I. Rodzaj zamówienia: roboty ogólnobudowlane

II. Opis zamówienia:

 1. Przedmiar 1190 m2
 2. Kolorystyka:
  a) RAL 1018,
  b) RAL 6001,
  c) RAL 6018.

Szczegóły do uzgodnienia z Wykonawcą, który zostanie wybrany.

III Zakres robót:

 1. Przygotowanie powierzchni – odtłuszczenie.
 2. Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni wodą.
 3. Zabezpieczenie okien folią - 320 m2.
 4. Malowanie farbą do gruntowania alkidową (ftalową).
 5. Malowanie gruntoemalią winylowo - alkidową (półpołysk).

IV. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres rękojmi, termin wykonania oraz nazwy farb, które zostaną użyte do malowania. Należy ją złożyć w terminie do dnia 23.04.2021r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro) lub przesłać emailem na adres: sppk@sppk.pl

V. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.

VI. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2021 r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101- (sala konferencyjna).

08.09.2020 DOSTAWA 4 FABRYCZNIE NOWYCH NISKOPODŁOGOWYCH, NISKOEMISYJNYCH AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH +

Police, dnia 8.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

DOSTAWĘ 4 (CZTERECH) FABRYCZNIE NOWYCH NISKOPODŁOGOWYCH, NISKOEMISYJNYCH AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH DO PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Link do Platformy elektronicznej obsługującej postępowanie:

przejdź do strony ogłoszenia

 • termin składania ofert: 16.10.2020 godz. 11:00
 • otwarcie ofert nastąpi: 16.10.2020 o godz. 11:05
25.11.2020 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 25.11.2020 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady kierowców do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, działań pilotów oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

Wadium: TAK

Kompletne oferty należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie do dnia 10 grudnia 2020, do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego w Policach ul. Fabryczna 21 w pok. 107.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

18.08.2020 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu budynku SPPK Sp. z o.o. w Policach +

Police, dnia 18.08.2020 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu budynku  Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach, ul. Fabryczna 21.

Zamówienie obejmuje również:

 • aktualizacje instrukcji Współpracy Ruchowej z ENEA a SPPK
 • dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej dachu do zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.
 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie ze sztuką bud.
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 30.09.2020 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okresy gwarancji, warunki serwisu w okresach gwarancji oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 28.08.2020r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig (pok. 113), tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020, e-mail: j.kulig@sppk.pl
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2020r o godz. 11.15 w siedzibie Spółki pok.101 - (sala konferencyjna)

W dniu 02.09.2020 została wybrana najkorzstniejsza oferta - firmą wyłonioną w drodze przetargu jest EKOZAMBUD z Zamościa - gratulujemy zwycięzcy, zaś wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym przetargiem.

09.07.2020 HOLOWNIK IVECO EUROTRAKKER 410 E42H W 8x8
OFERTA SPRZEDAŻY LUB ZAMIANY NA MNIEJSZY +

Police 09.07.2020

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ma do sprzedania lub zamiany na mniejszy (bez HDS-a):

POMOC DROGOWA, HOLOWNIK EUROTRAKKER  IVECO  410 E42H W 8 X 8 pojazd używany:

VIN: WJMJ4CS900C063469

 • Rok  produkcji: 2001
 • Przebieg: około 57 000 km
 • Napęd 8x8, koła pojedyncze + koło zapasowe,
 • Licznik prędkości,
 • Kabina sypialna dla 2 osób, niska,
 • Pomost manewrowy na dachu kabiny,
 • Żuraw HMF 3452-K3 sterowany radiowo, udźwig maks. 11000 kg /2,5m     2500 kg /10m ; wysokość podnoszenia haka głównego 13m,
 • 3 sztuki wyciągarek hydraulicznych, 0,5 t; 10 t; 18 t  - jedna z możliwością pracy przód/tył,
 • Skrzynki narzędziowe po obu stronach pojazdu
 • Zaczep do holowania z tyłu pojazdu,
 • Trawers z okularem z tyłu pojazdu do holowania z uniesioną przednią osią    pojazdu holowanego,
 • Oświetlenie robocze pojazdu na całym pojeździe.

Cena minimalna netto 500 000 zł, pojazd posiada pełną dokumentację dozorową techniczną i eksploatacyjną. Sprawny technicznie. Po obejrzeniu robi wrażenie. Okazja, warto go mieć! Możesz go kupić lub zamienić na mniejszy z rozliczeniem.

Osobą do kontaktu jest Pan Janusz Kulig tel. 603 736 020  e-mail: j.kulig@sppk.pl

10.03.2020 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 10.03.2020 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW ORAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

21.01.2020 Oferta sprzedaży używanych autobusów miejskich i wózka widłowego +

Police 21.01.2020

OFERTA SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW MIEJSKICH I WÓZKA WIDŁOWEGO

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Sp. z o.o. posiada do sprzedaży:

 1. Autobus miejski MAN NL 313 rok produkcji 2002 nr rej.  ZPL 25122, nr ewidencyjny - boczny 3022
 2. Autobus miejski MAN NL 283 rok produkcji 2004  nr rej. ZPL 32328, nr ewidencyjny - boczny 3028
 3. Autobus miejski MAN NG 313 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32360, nr ewidencyjny-boczny 760
 4. Wózek widłowy spalinowy (ON) DV-1792-3323 rok prod. 1985, nr fabryczny 3509235

Oferty cenowe proszę składać do dnia 27.01.2020 r. godziny 10.00.

Osobą do kontaktu jest Pan Janusz Kulig pokój 113, tel. 603 736 020  email: j.kulig@sppk.pl.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

05.12.2019 SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ W SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 05.12.2019 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ
W SPPK Sp. z o.o.

19.11.2019 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 19.11.2019 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWAYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW ORAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

19.07.2019 DOSTAWY PALIWA PŁYNNEGO – OLEJU NAPĘDOWEGO +

Police, dnia 19.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWY PALIWA PŁYNNEGO – OLEJU NAPĘDOWEGO NA RZECZ
SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

Link do Platformy elektronicznej obsługującej postępowanie:

przejdź do strony ogłoszenia

 • termin składania ofert: 28.08.2019 godz. 11:00
 • otwarcie ofert nastąpi: 28.08.2019 o godz. 11:05
09.01.2019 OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA SPPK Sp. z o.o. +

Police, dnia 09.01.2019 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym::

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 08.02.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie Spółki, pok 107 (I piętro).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna).
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


29.11.2018 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 29.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWAYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW OPRAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

06.11.2018 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH / UNIEWAŻNIONY +

Police, dnia 06.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH OSÓB NA LINIACH AUTOBUSOWAYCH W DZIENNEJ I NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OBSZARZE GMINY POLICE I GMINY MIASTO SZCZECIN, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI PRZEWOZÓW, ZADAŃ KONDUKTORSKICH ORAZ PRZEWOZU OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SPPK.

13.09.2018 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 13.09.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

23.07.2018 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 23.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

- termin składania ofert: 07.09.2018 godz. 11:00
- otwarcie ofert nastąpi: 07.09.2018 o godz. 11:15 

07.06.2018 Oferta sprzedaży używanych autobusów miejskich +

Police 07.06.2018

OFERTA SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Informujemy, że SPPK Sp. z o.o. posiada na sprzedaż - na koniec czerwca 2018 - pięć autobusów miejskich

 1. autobus przegubowy MAN NG-313 (A23)
  nr rej. ZPL 27056 rocznik 2003 (nr ewid. 756) stan licznika 1 281 503 km
 2. autobus trzy osiowy 15m MAN NL-313 (A21)
  nr rej ZPL 25124 rocznik 2002 (nr ewid. 3024) stan licznika 1 012 202 km
  zostanie on częściowo zdekompletowany-potrzebny będzie do niego holownik
 3. autobus pojedynczy 12m MAN NL-223 (A21)
  nr rej. ZPLF393 rocznik 2000 (nr ewid. 3018) stan licznika 1 439 333 km
 4. autobus pojedynczy 12m MAN NL-313 (A21)
  nr rej. ZPL 04644 rocznik 1999 (nr ewid. 3033) stan licznika 1 219 625 km
 5. autobus pojedynczy 12m MAN NL-262 (A21)
  nr rej. ZPL 19527 rocznik 2000 (nr ewid. 3036) stan licznika 1 281 503 km

Oferty kupna z podaniem ceny brutto za autobus, należy złożyć do dnia 22.06.2018 do godz. 11.00 w pok. 113 u p. Janusza Kulig tel. 603736020 lub przesłać na adres e-mail: j.kulig@sppk.pl

Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564, kom. 603 736 020 pok. 113 w godzinach 7.00-14.30.

SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

04.06.2018 Wymiana opraw oświetlenia sufitowego świetlówkowego na oprawy ledowe +

Police 04.06.2018

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

„Wymiana opraw oświetlenia sufitowego świetlówkowego na oprawy ledowe Tytan LED 70 W o strumieniu świetlnym 10900 lm szt. 144 w części warsztatowej B w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21”

Zamówienie obejmuje również:

 • pomiar oświetlenia po wymianie lamp,
 • utylizację starych lamp,
 • ewentualne dostosowanie mocowania do nowych lamp.
 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 30.07.2018 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto,   okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 15.06.2018r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2018r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)
15.05.2018 Sukcesywna dostawa opon nowych oraz ich regeneracja +

Police 15.05.2018

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY OPON NOWYCH ORAZ ICH REGENERACJI

 1. Oferty należy złożyć do dnia 30.05.2018 do godz. 11.00 w siedzibie Spółki, pok. 107 (I piętro)
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 o godz. 11.15 w siedzibie Spółki, pok. 101 (sala konferencyjna)
 3. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
20.04.2018 Wymiana pokrycia dachu (termomodernizacja) budynku administracyjnego i łącznika w SPPK Sp. z o.o w Policach przy ul. Fabrycznej 21 +

Police, dnia 20.04.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU      

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne, o wrtości zamówienia poniżej kwot określanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, na:

"Wymianę pokrycia  dachu  (termomodernizacja) budynku administracyjnego i łącznika w SPPK Sp. z o.o w Policach przy ul. Fabrycznej 21".

09.04.2018 Na sprzedaż: oprawy uliczne Philips, szyby przednie do autobusów MAN, wiertarka kolumnowa +

Police 09.04.2018

SPPK SP. Z O.O. POSIADA DO SPRZEDAŻY:

 1. Oprawy uliczne Philips SGP340 SON-T150W (z X 2013r.) szt. 18 - cena 320zł brutto/szt. - całość do negocjacji
 2. Szyby przednie (1 kpt.) do aut. MAN NG 312 lub NL 222 (A 11, A 10)
  • lewa nr katalogowy 81.75101-0945,
  • prawa nr katalogowy 81.75101-0946
  cena 550zł brutto/szt. - całość do negocjacji
 3. Wiertarka kolumnowa typ BS-40 rok produkcji 1984 - cena 6 200zł brutto - do negocjacji
04.04.2018 Malowanie pomieszczeń warsztatowych części B w SPPK Sp. z o.o. w Policach +

Police, dnia 04.04.2018 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU      

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

"Malowanie pomieszczeń warsztatowych części B w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21"

 1. Rodzaj zamówienia: roboty ogólnobudowlane
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Opisem robót do wykonania
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 30.04.2018 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto,   okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2018r o godz. 11:15 w siedzibie Spółki pok.101- (sala konferencyjna) oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
27.11.2017 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 27.11.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

18.10.2017 SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK SPÓŁKA Z O.O. +

Police, dnia 18.10.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SPRZĄTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO I POMIESZCZEŃ SPPK
SPÓŁKA Z O.O.

28.09.2017 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 28.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

12.09.2017 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 12.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

11.05.2017 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENRACJA +

Police, dnia 11.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

02.05.2017 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATOWYM CZĘŚCI A +

Police, dnia 02.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku warsztatowym części A w SPPK Sp. z o.o. przy ulicy Fabrycznej 21 w Policach.

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Opisem Wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 14.07.2017 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy.
  Należy ją złożyć w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz.11:00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020, pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2017r o godz. 11:15 w siedzibie Spółki pok.101 - (sala konferencyjna).
12.04.2017 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH CZĘŚCI A +

Police, dnia 12.04.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych części A w SPPK Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Projektem Wykonawczym
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 31.05.2017 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2017r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101 (sala konferencyjna)
 7. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
06.04.2017 Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu +

Police, dnia 06.04.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonywanie funkcji inżyniera Kontraktu

w ramach projektu pod nazwą "Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego"

Pliki do pobrania

Zaproszenie

13.01.2017 ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK +

Police, dnia 13.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

24.10.2016 Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych +

Police, dnia 24.10.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

09.09.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 09.09.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

10.08.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW
- U N I E W A Ż N I O N Y - +

Police, dnia 10.08.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

10.06.2016 Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów +

Police, dnia 10.06.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów, nad parkingiem autobusów solowych i wyjazdu z myjni z połączeniem z istniejącą ścieżką komunikacyjną w Policach przy ul. Fabrycznej 21

25.04.2016 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI +

Police, dnia 25.04.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI ORAZ ROZBIÓRKĘ KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ (BEZ PRZYŁĄCZA CO i WYPOSAŻENIA WARSZTATU).

15.03.2016 DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH +

Police, dnia 15.03.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWĘ CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O

15.03.2016 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENERACJA +

Police, dnia 15.03.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

23.10.2015 ZAPEWNIENIE OBSADY DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEWOZOWYCH +

Police, dnia 23.10.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK.

15.09.2015 WYKONANIE W RAMACH REMONTU NAWIERZCHNI BETONOWEJ ŚCIEŻEK KOMUNIKACYJNYCH POMIĘDZY PARKINGAMI AUTOBUSÓW +

Police, dnia 15.09.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

WYKONANIE W RAMACH REMONTU NAWIERZCHNI BETONOWEJ ŚCIEŻEK KOMUNIKACYJNYCH POMIĘDZY PARKINGAMI AUTOBUSÓW NA TERENIE ZAJEZDNI SPPK W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21

14.09.2015 REMONT BUDYNKU STACJI PALIW +

Police, dnia 14.09.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. z Policach zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na zadanie:

REMONT BUDYNKU STACJI PALIW SPPK W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21

18.08.2015 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW +

Police, dnia 18.08.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW

15.06.2015 DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO - OLEJU NAPĘDOWEGO +

Police, dnia 15.06.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWY PALIWA PŁYNNEGO - OLEJU NAPĘDOWEGO NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

03.06.2015 Obsługę nośników reklam będących w posiadaniu SPPK +

!!! UWAGA !!!
Termin składania ofert przedłużony do 30.06.2015 do godz. 12:00

Police, 03.06.2015

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na obsługę nośników reklam będących w posiadaniu Spółki w zakresie:

 1. pośrednictwa w sprzedaży ekspozycji reklam zewnętrznych na tyłach autobusów (reklama na tylnej szybie, reklama na całym tyle autobusu „full back”)
 2. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i wykorzystanie w autobusach specjalnych ramek do eksponowania plakatów, afiszów, ogłoszeń o rozmiarze minimum A3.
 3. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i wykorzystanie w autobusach specjalnych rączek do eksponowania reklam niestandardowych(fakultatywnie) SPPK posiada 57 autobusów (od dnia 01.10.2015 roku będzie posiadać 58 autobusów). Na trzech autobusach znajdują się reklamy na potrzeby Spółki i te autobusy nie podlegają niniejszemu postępowaniu do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z ekspozycji reklam Spółki. W 10 autobusach zamontowane są elektroniczne monitory reklamowe, na których prowadzona jest już działalność reklamowa. Umowy na ekspozycję reklam zawarte przed rozpoczęciem niniejszego postępowania ofertowego, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

Zadania Oferenta:

 1. W sferze reklam zewnętrznych zadaniem Oferenta będzie pozyskiwanie klientów, którzy będą chcieli zakupić ekspozycję reklamy, prowadzenie z klientami uzgodnień, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do podpisania umowy przez SPPK na ekspozycję reklamy zgodnie z cennikiem SPPK(w załączeniu), obsługa klienta na czas obowiązywania umowy, dopilnowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia umów na ekspozycję reklam. Za powyższe czynności, Oferent otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji od kwoty sprzedaży ekspozycji reklam. Prowizja wynosić będzie 20% kwoty netto zapłaconej przez klienta i rozliczana będzie miesięcznie.
 2. W sferze reklamy wewnątrz autobusów zadaniem Oferenta będzie prowadzenie działalności reklamowej i sprzedaż powierzchni nośników zainstalowanych wewnątrz autobusu. SPPK dopuszcza ekspozycję reklam wewnątrz autobusów tylko na specjalnych ramkach, służących do wielokrotnego umieszczania plakatów, afiszy, ogłoszeń. Oferent sam zakupi i zamontuje ramki do ekspozycji reklam(plakatów, afiszów) o rozmiarze minimum A3. Określenie rodzaju, jakość i ilość ramek, formy montażu i sam montaż odbywać się będą we współpracy i pod nadzorem SPPK. Zamontowane nośniki będą własnością Oferenta i służyć będą prowadzeniu działalności reklamowej przez Oferenta. SPPK zakłada, że ilość ramek w jednym autobusie nie może być większa, niż:
  W autobusach przegubowych, 26 sztuk, (18 metrowe) - maksymalnie 8 ramek
  W autobusach 15 metrowych, 5 sztuk – maksymalnie 6 ramek
  W autobusach 12 metrowych, 26 sztuk – maksymalnie 6 ramek(od 01.10.2015 –27 szt.)
  Zamontowane ramki nie mogą ograniczać widoczności pasażerom, ich sposób zamontowania nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Sposób zamontowania ramek nie może powodować ograniczenia w dostępie do elementów i podzespołów autobusu oraz ograniczać sposoby utrzymania czystości w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane ramki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim ramek.
  Czynsz naliczany będzie za wszystkie autobusy, niezależnie, czy Oferent zamontuje w nich ramki.
 3. Fakultatywnie Oferent może prowadzić dodatkową działalność poprzez montaż i wykorzystanie do eksponowania reklam specjalnych rączek montowanych na poręczach autobusów. Warunki montażu tych nośników uzgodnione zostaną z SPPK przed ich zamocowaniem. Jednak konieczne jest spełnianie warunków dotyczących bezpieczeństwa i estetyki w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane rączki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim rączek. Czynsz naliczany będzie tylko za te autobusy, w których Oferent zamontuje rączki.

Warunki dodatkowe:

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy: 01.07.2015. Okres współpracy – 5 lat.
 2. Naliczanie czynszu, niezależnie od tego, czy Oferent zdoła zamontować nośniki w
  autobusach, rozpocznie się w kolejnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym
  zawarta zostanie umowa, nie wcześniej jednak niż od sierpnia 2015 roku.
 3. Forma prowadzenia działalności reklamowej, treści eksponowane na nośnikach należących do Oferenta nie mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą godzić w dobro osób trzecich, nie mogą naruszać dobrego imienia SPPK oraz właścicieli Spółki – Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin.
 4. Oferent nie ma prawa oczekiwać od SPPK kierowania autobusów z reklamą wewnętrzną lub zewnętrzną na konkretne trasy lub w konkretne rejony. Autobusy będą ekspediowane
  zgodnie z wymaganiami zleceniodawców SPPK oraz interesem Spółki.
 5. SPPK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi zawierać: dane podmiotu składającego ofertę(nazwa firmy, adres w tym adres do korespondencji, numery nip, regon, krs, dane kontaktowe), oferowaną cenę czynszu miesięcznego za autobus z ramkami i odrębnie za autobus z rączkami.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SPPK w terminie do dnia 22 czerwca 2015 roku do godziny 9:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie zapytania, prośby o wyjaśnienie zasad, wnioski lub propozycje zmian należy kierować do pracownika SPPK - Grzegorz Ufniarz tel 91 420 15 66 lub e-mail: ufniarz@sppk.pl

27.02.2015 SUKCESYWNA DOSTAWA OPON NOWYCH I ICH REGENERACJA +

Police, dnia 27.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI

16.02.2015 DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH +

Police, dnia 16.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWĘ TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

07.01.2015 OCHRONa OBIEKTÓW I MIENIA SPPK +

Police, dnia 07.01.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl